Digidiagnostika koostöös EAS ja Columbus Eestiga

Metallieksperdid viis koostöös Columbus Eestiga läbi digidiagnostika projekti 2019.a. I-poolaastal.

Projekti nimetus „Metallieksperdid OÜ digidiagnostika ja digiaudit“.

Projekti eesmärgiks oli koostada Metallieksperdid digitaalse arengu visioon ja tegevuskava.

Projekti tulemusena tuvastati parendamist vajavad valdkonnad ning pakuti välja arendustegevuste teekaart.

Läbiviidud projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Digidiagnostika meetme.