DISAINERILE, INSENERILE

Omame aastatepikkust kogemust keerukate tooteprotüüpide valmistamisel.

Kui toode on valmis projekteeritud, siis vajab joonis enamasti modifitseerimist, et jõuda toimiva prototüübini.

Optimaalse aja- ja rahakuluga prototüübini jõudmise alustalaks, on inseneri ja tootmisettevõtte omavaheline hea koostöö.
Koos prototüüpi edasi arendades  jõutakse nii ka reaalse toodeni.

 

Omame pikaajalisi kogemusi nii väikeseeriates tootmisel kui ka koostööst klientidega prototüüpimise faasis.

Oskame kaasa mõelda ja aitada lahendada probleeme ja lihtsustada keerukaid kooste.

 

Toodete projekteerimise ja joonestamise teenuseid me ei paku. Oleme tootedisaineri või projekteerija käepikendus tootmise faasis.

prototüüpimine
toote koostude katsetused
üksikeksemplarid
väikeseeriad

Huvi korral: